Aspecte practice

July 31, 2017
Dreptul de superficie

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie este un drept real imobiliar ce reuneste, in continutul sau juridic, dreptul de proprietate asupra unei constructii sau altor lucrari care se afla pe terenul apartinand unei alte persoane decat titularul dreptului de superficie, precum si dreptul de folosinta asupra terenului circumscris exploatarii […]
July 31, 2017
Mostenirea - Optiunea succesorala

Mostenirea – Optiunea succesorala

Mostenirea – Optiunea succesorala – Conform art 1103 Cod civil, dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de 1 an de la data decesului. Timp de un an, mostenitorii pot declara ca accepta sau renunta la mostenire. Nimeni nu poate fi obligat sa accepte o […]
July 31, 2017
Uzucapiunea

Uzucapiunea

Uzucapiunea reprezinta un mod de dobandire a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra unui imobil avand la baza posesia exercitata asupra bunurilor ce formeaza obiectul dreptului pe perioada prevazuta de lege. In Noul Cod Civil, institutia uzucapiunii a suferit unele modificari fata de […]
July 31, 2017
Clauza penala

Clauza penala

Clauza penala reprezinta o stipulatie contractuala prin care partile convin asupra evaluarii anticipate a daunelor-interese contractuale datorate de catre debitor in cazul unei eventuale neexecutari sau executari necorespunzatoare a obligatitei asumate avand la baza culpa acestuia din urma. Evaluarea conventionala a daunelor-interese nu se circumscrie exclusiv […]
July 31, 2017
Antecontractul de vanzare cumparare

Antecontractul de vanzare cumparare

Promisiunea bilaterala de vanzare, denumita in limbaj curent antecontract de vanzare-cumparare, reprezinta o conventie prin care partile, avand calitatea deopotriva de promitent si beneficiar, se obliga sa perfecteze in viitor, un contract de vanzare-cumparare – Antecontractul de vanzare cumparare. Promisiunea bilaterala de vanzare nu are ca […]
July 31, 2017
Nulitate amenda rovinieta

Nulitate amenda rovinieta

Nulitate amenda rovinieta – Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului in ceea ce priveste aplicarea si interpretarea dispozitiilor legale relative la semnarea procesului-verbal de contraventie incheiat in baza O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare […]
July 31, 2017
Drepturile conferite de marca

Drepturile conferite de marca

Drepturile conferite de marca – Inregistrarea marcii confera titularului sau un drept exclusiv de folosire a marcii pe teritoriul statului unde a fost solicitata protectia, pe un termen de 10 ani de la data constituirii depozitului care poate fi reinnoit la cererea titularului. Drepturile conferite de […]
July 31, 2017
Conditiile inregistrarii unei marci

Conditiile inregistrarii unei marci

Marca reprezinta un semn susceptibil de reprezentare grafica, menita sa contribuie la distingerea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane, avand rolul primordial de a indica originea comerciala a produsului sau serviciului desemnat de marca. Conditiile inregistrarii unei marci Avand […]
July 31, 2017
Procedura ordonantei de plata

Recuperari creante- ordonanta de plata

Procedura ordonantei de plata Procedura ordonantei de plata este reglementata de Codul de Procedura Civila, in Titlul IX, si reprezinta o procedura judiciara simplificata, menita sa conduca la valorificarea creantelor certe, lichide si exigibile. Aceasta procedura speciala prezinta avantaje sub aspectul duratei de solutionare, fiind considerata […]
July 31, 2017
Infiintare societati comerciale

Infiintare societati comerciale

Actele de care avem nevoie pentru infiintare societati comerciale: Copie carti identitate asociati si administrator Copie act proprietate pentru sediul social Acordul vecinilor/ acordul asociatiei de proprietari Specimen de semnatura al administratorului Dovada depunerii capitalului social 3 variante de denumire firma, pentru rezervarea denumirii societatii Cazier […]