Nulitate amenda rovinieta

Nulitate amenda rovinieta

Nulitate amenda rovinieta – Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului in ceea ce priveste aplicarea si interpretarea dispozitiilor legale relative la semnarea procesului-verbal de contraventie incheiat in baza O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, republicata, statuand ca:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările, raportate la dispoziţiile art. 4 pct. 1-4 şi art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (3) din acest act normativ, transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe suport de hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator”.

Nulitate amenda rovinieta

Decizia ICCCJ va deveni obligatorie pentru instantele judecatoresti de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, astfel incat procesele verbale ce nu vor purta semnatura olografa a agentului constatator vor fi declarate nule.

Decizia ICCJ se va aplica si in cazul proceselor aflate in curs de solutionare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *