Antecontractul de vanzare cumparare

Antecontractul de vanzare cumparare

Promisiunea bilaterala de vanzare, denumita in limbaj curent antecontract de vanzare-cumparare, reprezinta o conventie prin care partile, avand calitatea deopotriva de promitent si beneficiar, se obliga sa perfecteze in viitor, un contract de vanzare-cumparare – Antecontractul de vanzare cumparare.

Promisiunea bilaterala de vanzare nu are ca efect transmiterea dreptului de proprietate ci doar obligatia de a se proceda la incheiera contractului preconizat in termenul si conditiile stipulate prin antecontract.

Pentur a fi valabil, antecontractul de vanzare-cumparare trebuie sa contina toate acele clauze esentiale ale contractului prefigurat in lipsa carora promisiunea nu ar putea fi executata, cum ar fi: obiectul vanzarii, pretul, termenul stabilit pentru perfectarea contractului precum si alte clauze considerate de parti ca fiind de esenta contractului promis.

Antecontractul de vanzare cumparare

Conventia prin care partile se obliga sa negocieze in vederea incheierii sau modificarii unui contract nu constituie promisiune de a contracta.

In situatia in care una dintre partile antecontractului refuza in mod nejustificat perfectarea contractului preconizat, partea care si-a indeplinit obligatiile poate solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract in termen de 6 luni de la data la care contractul ar fi trebuit incheiat.

De asemenea, in caz de neexecutare culpabila a obligatiilor asumate prin antecontract, partea care si-a indeplinit obligatiile are dreptul la daune-interese.

Totodata, este instituita in favoarea promitentului-cumparator o ipoteca legala asupra imobilului ce a constituit obiectul antecontractului in vederea restituirii sumelor platite in temeiul acestuia in cazul neexecutarii promisiunii de a contracta de catre promitentul-vanzator.

Antecontractul de vanzare-cumparare avand ca obiect dreptul de proprietate asupra unui imobil sau un alt drept real in legatura cu acesta, se poate nota, pentru opozabilitate, in cartea funciara daca titularul dreptului este inscris in cartea funciara, in termenul stipulat pentru perfectarea contractului dar nu mai tarziu de 6 luni de la data respectiva.

Promisiunea se va putea radia daca cel indreptatit nu a cerut instantei pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, in termen de 6 luni de la trecerea termenului fixat pentru incheierea lui sau daca, intre timp, imobilul a fost definitiv adjudecat in cadrul vanzarii silite de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de obligatiile promitentului.

Radierea se va dispune din oficiu, daca, pana la expirarea termenului de 6 luni pentru exercitarea dreptului material la actiune, nu a fost ceruta inscrierea dreptului care a facut obiectul promisiunii, cu exceptia cazului cand cel indreptatit a cerut notarea in cartea funciara a actiunii pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract.

De asemenea, promisiunea se va radia din oficiu in toate cazurile cand, pana la incheierea contractului preconizat sau pana la solutionarea definitiva a actiunii pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, imobilul a fost definitiv adjudecat in cadrul vanzarii silite de catre un tert care nu este tinut sa raspundă de obligatiile promitentului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *