Uzucapiunea

Uzucapiunea

Uzucapiunea reprezinta un mod de dobandire a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra unui imobil avand la baza posesia exercitata asupra bunurilor ce formeaza obiectul dreptului pe perioada prevazuta de lege.

In Noul Cod Civil, institutia uzucapiunii a suferit unele modificari fata de vechea reglementare sub aspectul termenelor uzucapiunii si al mecanismului juridic, fiind reglementate uzucapiunea extratabulara si uzucapiunea tabulara.

Uzucapiunea

Uzucapiunea tabulara presupune inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra unui imobil si dezmembramintele sale in temeiul unei posesii de 10 ani, daca este incidenta una dintre urmatoarele situatii

  • proprietarul inscris in cartea funciara a decedat ori, dupa caz, si-a incetat existenta;
  • a fost inscrisa in cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate;
  • imobilul nu era inscris in nicio carte funciara;

Cu toate acestea, dobandirea dreptului de proprietate in baza uzucapiunii extratabulare este conditionata de inregistrarea cererii de inscriere in cartea funciara de catre uzucapant anterior inregistrarii unei cereri de catre o terta persoana relativa la inscrierea dreptului in folosul sau, in temeiul unei cauze legitime, in cursul sau chiar dupa implinirea termenului uzucapiunii.

Uzucapiunea tabulara are in vedere dobandirea drepturilor reale care au fost inscrise fara cauza legitima in cartea funciara si au facut obiectul unei posesii neviciate de 5 ani, intemeiata, cel putin la momentul inregistrarii cererii de inscriere si intrarii in posesie pe buna-credinta a uzucapantului.

Dispozitiile legale relative la uzucapiune cuprine in Noul Cod Civil urmeaza a se aplica numai in cazurile in care posesia a inceput dupa intrarea sa in vigoare, posesiile incepute sub imperiul

Vechiului Cod Civil ramanand guvernate de dispozitiile vechii reglementari.

Vechiul Cod Civil a reglementat uzucapiunea de 30 de ani si uzucapiunea de la 10 la 20 de ani fundamentate pe o posesie utila, singurul elemenent distinctiv intre cele doua forme ale uzucapiunii fiind durata posesiei.

In ceea ce priveste uzucapiunea scurta (de la 10 la 20 ani), pe langa conditiile generale constand in calitatea si durata posesiei, mai trebuie indeplinite anumite conditii speciale, si anume:

  1. posesia sa fie intemeiata pe un just titlu sau o justa cauza ( titlu translativ de proprietate emanand de la un neproprietar);
  2. posesia sa aiba la baza buna-credinta a posesorului cu privire la valabilitatea titlului sau cel putin la momentul intrarii in stapanirea bunului in virtutea justului titlu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *