Drept Contencios Administrativ – Taxe Auto

Drept Contencios Administrativ - Taxe Auto

Acordam consultanta, asistenta juridica si reprezentare in litigiile derivand din relatiile cu autoritatile publice locale si centrale in vederea protejarii drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice.

Conform Legii nr 554/2004 a contenciosului administrativ, „orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.”

Drept Contencios Administrativ – Taxe Auto

Echipa noastra ofera urmatoarele servicii:

  • Asistenta juridica si reprezentare in litigiile avand ca obiect actiuni impotriva actelor organelor administratiei publice;
  • Asistenta juridica si reprezentare in etapele antejudiciare;
  • Asistenta juridica si reprezentare in cadrul contestatiilor la executare impotriva titlurilor executorii in materie fiscala;
  • Asistenta juridica si reprezentare in solutionarea exceptiilor de nelegalitate a actelor administrative si fiscale;
  • Asistenta juridica si reprezentare in procesele avand ca obiect suspendarea executarii actelor administrative;
  • Formularea plangerilor in fata CEDO;

De asemenea, echipa noastra vine in intampinarea clientilor pagubiti de catre stat prin instituirea obligatiei de plata a taxei la momentul inmatricularii unui autovehicul, sub diversele sale denumiri: taxa de poluare, taxa pe emisiile poluante, timbru de mediu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *