Recuperari creante- ordonanta de plata

Procedura ordonantei de plata

Procedura ordonantei de plata

Procedura ordonantei de plata este reglementata de Codul de Procedura Civila, in Titlul IX, si reprezinta o procedura judiciara simplificata, menita sa conduca la valorificarea creantelor certe, lichide si exigibile. Aceasta procedura speciala prezinta avantaje sub aspectul duratei de solutionare, fiind considerata o pricina urgenta, si sub aspectul timbrajului.

Cu toate acestea, admisibilitatea cererii de ordonanta de plata este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • Procedura ordonantei de plata se aplica doar in cazul creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani;
  • Obligatia de plata a unei sume de bani trebuie sa derive dintr-un contract civil, inclusiv cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris or determinat potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege;
  • Contractul civil, inclusiv cel incheiat intre un profesionist si o autoritate contractanta, trebuie sa fie constatat printr-un inscris or determinat potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege;

Anterior promovarii cererii de emitere a ordonantei de plata la instanta competenta, este instituita obligativitatea parcurgerii unei proceduri prealabile constand in comunicarea debitorului a unei somatii prin care i se pune in vedere indeplinirea obligatiei de plata in termen de 15 zile. Neparcurgerea acestei proceduri prealabile atrage respingerea cererii de emitere a ordonantei de plata ca inadmisibila.

In cazul in care sunt intrunite conditiile legale relative la procedura ordonantei de plata iar instanta constata temeinicia pretentiilor creditorului, va emite o ordonanta de plata, in care se precizeaza suma si termenul de plata.

Ordonanta de plata poate fi atacata cu cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare. Pe aceasta cale poate fi invocata doar nerespectarea cerintelor legale inerente procedurii speciale a ordonantei de plata, precum si, daca este cazul, cauze de stingere a obligatiei ulterioare emiterii ordonanteid de plata.

Ordonanta de plata constituie titlu executoriu, chiar daca este atacata cu cerere in anulare, cererea in anulare nefiind suspensiva de executare. Cu toate acestea, suspendarea poate fi incuviintata, la cererea debitorului, insa doar cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *