Clauza penala

Clauza penala

Clauza penala reprezinta o stipulatie contractuala prin care partile convin asupra evaluarii anticipate a daunelor-interese contractuale datorate de catre debitor in cazul unei eventuale neexecutari sau executari necorespunzatoare a obligatitei asumate avand la baza culpa acestuia din urma.

Evaluarea conventionala a daunelor-interese nu se circumscrie exclusiv prestatiei de a da o suma de bani in caz de neexecutare sau executare defectuoasa a obligatiei principale, ci poate sa priveasca si indeplinirea unei alte obligatii de a da sau indeplinirea unei obligatii de a face.

Clauza penala

Clauza penala este susceptibila sa produca efecte in cazul in care debitorul nu-si executa obligatia contractuala sau o executa intr-o maniera necorespunzatoare prevederilor stipulate iar aceasta neexecutare sau executare necorespunzatoare ii este imputabila. In acest context, creditorul se poate prevala fie de clauza penala, solicitand executarea acesteia, fie de dreptul de a solicita executarea silita in natura a obligatiei principale, insa nu poate cumula atat executarea clauzei penale cat si executarea in natura a obligatiei contractuale decat in cazul in care evaluzarea anticipata a daunelor-interese s-a subsumat ipotezei unei neexecutari a obligatiei la timp sau in locul stabilit prin contract.

In ipoteza unei pluralitati de debitori, clauza penala functioneaza in mod diferit, dupa cum este vorba de o obligatie indivizibila sau divizibila.

Astfel,in cazul obligatiei principale indivizibile si nesolidare, daca neexecutare acesteia rezulta din fapta unuia dintre codebitori, creditorul este indrituit fie sa solicite daunele-interese in integralitatea lor de la cel vinovat de neexecutare, fie de la fiecare codebitor , insa numai pentru partea corespunzatoare acestora. Codebitorii care au platit daunele-interese pastreaza dreptul de regres fata de cel din a carui culpa a fost cauzata neexecutarea.

In cazul obligatiei divizibile, si penalitatea este divizibila, fiind suportata doar de catre debitorul caruia ii este imputabila neexecutarea si numai pentru partea de care acesta este tinut.

O exceptie de la regula divizibilitatii clauzei penale in cazul obligatiilor divizible este prevazuta in situatia in care clauza penala a fost stipulata tocmai in scopul de a se evita o plata partiala, iar unul dintre codebitori a impiedicat executarea obligatiei in totalitate. In acest caz, intreaga penalitate poate fi ceruta de la debitorul aflat in culpa. De la ceilalti codebitori se poate solicita doar o plata proportionala cu partea fiecaruia din datorie, fara a restrictiona regresul acestora impotriva celui care nu a executat obligatia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *